تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

اسلام سیاسی در افغانستان؛ عامل شکل‌گیری جریان‌های بنیادگرا

توسط - اسلام سیاسی در افغانستان؛ عامل شکل‌گیری جریان‌های بنیادگرا

جواد فلسفی

آن‌چه که اسلام را از ادیان دیگر به خصوص ادیان توحیدی جدا می‌کند، درهم‌آمیخته‌گی این دین با سیاست است، زیرا اسلام از همان آغاز با سیاست همراه شد. پیامبر اسلام شخصا رهبری جامعه را به عهده گرفت و عملا سیاست کرد. بعد از پیامبر در زمان خلفای راشدین نیز سیاست از دین جدا نبود. اما بعد از آن...