افغانستان, تیتر نخست, خبرها, فرهنگ و هنر

یکی از ناشران شهر کابل با خشونت بازداشت شد

توسط - یکی از ناشران شهر کابل با خشونت بازداشت شد

منابع از بازرسی کتاب‌فروشی‌های شهر کابل و بازداشت یک تن از ناشران از ساحه پل سرخ در شهر کابل خبر می‌دهند.

قاسم فرزام مدیر مسئول نشر واژه نوشته است که امروز چهارشنبه، افراد وابسته به حکومت سرپرست با حضور در پل سرخ، جایی که یکی از مراکز مهم نشراتی و کتاب فروشی‌های...