افغانستان, تیتر نخست, خبرها

معاشات کارمندان  زن ادارات دولتی افغانستان به پنج‌هزار افغانی کاهش یافت

توسط - معاشات کارمندان  زن ادارات دولتی افغانستان به پنج‌هزار افغانی کاهش یافت

اخیرا مکتوبی منتسب به ریاست اداره امور حکومت سرپرست رسانه‌ای شده است که نشان می‌دهد معاشات کارمندان زن در ادارات دولتی افغانستان پنج‌هزار افغانی تعیین شده است.

درین مکتوب گفته شده است که این اقدام به فرمان ملا هبت‌الله رهبر حکومت سرپرست افغانستان صورت گرفته و  بعد ازین معاشات تمام کارمندان زنی که در زمان حکومت پیشین تقرر یافته بودند...