افغانستان, تیتر نخست, حقوق بشر, خبرها, زنان

بخش زنان سازمان ملل: تداوم ممنوعیت آموزش دختران، منجر به افزایش ازدواج کودکان دختر خواهد شد

توسط - بخش زنان سازمان ملل: تداوم ممنوعیت آموزش دختران، منجر به افزایش ازدواج کودکان دختر خواهد شد

گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد که  امروز 5 جوزا به نشر رسیده است، بیان می‌کند استمرار و تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، باعث خواهد شد تا ازدواج کودکان دختر 25 درصد افزایش را تجربه کند.
درین گزارش همچنان آمده است که با ادامه روند منع آموزش دختران،  مرگ و میر مادران به میزان 50 درصد و فرزندآوری زودهنگام...