تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, جامعه, سیاست

“نابردباری و نگاه حذفی، علت اصلی بی‌ثباتی، اختلاف و نفاق در بین ملت‌ها است”

توسط - “نابردباری و نگاه حذفی، علت اصلی بی‌ثباتی، اختلاف و نفاق در بین ملت‌ها است”

اخیرا تمثال شهید مزاری در چوک شهید مزاری در غرب کابل، شبانه تخریب گردیده و موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین، واکنش‌ها درین خصوص، اعلامیه جمعی از نویسندگان، اساتید دانشگاه، بزرگان و شخصیت‌های متنفذ افغانستانی است که به دلیل مطالب مهمی که در خود دارد، بدون دخل و تصرف از دریچه رسانه ستاگیدیا به دست نشر...