افغانستان, تیتر نخست, خبرها, سیاست

قزاقستان “طالبان” را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد

توسط - قزاقستان “طالبان” را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد

کشور قزاقستان به عنوان اولین کشور آسیای میانه، گروه "طالبان" را که هم‌اکنون بر افغانستان حاکمیت دارد و حکومت سرپرست کنونی را تشکیل را داده است، از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون ساخت.

قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری این کشور، این خبر را در نشست...