تیتر نخست, زنان, گزارش روز, گزارش‌ها

دستور تعطیلی آرایشگاه‌های زنان: « با بسته شدن آرایشگاهم همه چیز را از دست می‌دهم»

توسط - دستور تعطیلی آرایشگاه‌های زنان: « با بسته شدن آرایشگاهم همه چیز را از دست می‌دهم»

نویسندگان: فریبا هاشمی و سهیلا حصین

حکومت سرپرست سوم سرطان امسال فرمانی را مبنی بر بسته شدن آرایش‌گاه‌های زنان در سراسر کشور صادر کرد. در مکتوبی که در این مورد منتشر شده، به آرایشگاه‌‌‌های زنان الی سوم اسد مهلت داده شده است تا دکان‌های شان را بسته کنند.

با این تصمیم ده‌ها هزار زن در سراسر کشور بیکار و...