تیتر نخست, جامعه

آثار منفی طلاق بر روان کودکان

توسط - آثار منفی طلاق بر روان کودکان

آن‌چه که امروزه در جوامع توسعه نیافته‌ای مثل افغانستان در میان مردم رواج پیدا کرده، طلاق‌های بی موردی است که دامن‌گیر افراد این جامعه شده است. زنان و مردانی که با یک نگاه، صد دل را یک دل کرده، عاشق یکدیگر می‌شوند، بدون شناخت قبلی دست به ازدواج‌های زودهنگام می‌زنند، بدون این که با خو، اخلاق، کردار و سیرت...