1 مارس 2024  
 ستاگیدیا  

قلندر عباد: «آزادسازی دارایی‌های ارزی، به معیاری‌سازی نظام صحی کمک می‌کند»

قلندر عباد: «آزادسازی دارایی‌های ارزی، به معیاری‌سازی نظام صحی کمک می‌کند»

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، در نشست سازمان‌های کمک‌رسان که در دوحه برگزار گردیده بود، از آمریکا خواسته است تا دارایی‌های منجمدشده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند.
آقای عباد ضمن تاکید بر اینکه ذخایر مسدودشده بانک مرکزی افغانستان در جهت حل مشکلات نظام صحی افغانستان به کار برده خواهد شد، گفته است که آزادسازی این دارایی‌ها گام مثبتی در جهت بهبود صحت طفل و مادر، مستقل‌سازی و معیاری سازی نظام صحی افغانستان خواهد بود.
سرپرست وزارت صحت عامه همچنان در مورد اعمال اصلاحات در نظام صحی افغانتسان و عرضه خدمات معیاری صحی در روستاها و مناطق اطراف نیز تاکید ورزیده است.
در ضمن آقای عباد از کشورهای کمک‌کننده و جامعه جهانی تقاضا کرده است تا در پروژه‌هایی که تطبیق می‌کنند، کاهش مصارف اداری را در نظر بگیرند.
نظام صحی افغانستان که از سال‌ها بدین‌سو از طرف کشورهای تمویل‌کننده حمایت می‌شود، با سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت سرپرست کنونی که قطع و کاهش کمک‌ها را به همراه داشته، دچار مشکلات فراوان گردیده است. در کنار این امر، گفته می‌شود تعداد زیادی از کادرهای ورزیده و متخصصین بخش صحت نیز از کشور خارج شده‌اند؛ موضوعی که به افت کیفیت در نظام صحی انجامیده است. با این‌وجود، سازمان‌های بین‌المللی به‌شمول ملل متحد، با درک وخامت اوضاع در نظام صحی افغانستان و به منظور جلوگیری از فروپاشی درین بخش، حمایت‌های مالی از نظام صحی افغانستان را از سر گرفته‌اند.
با این‌حال، آزادسازی میلیاردها دالر ذخایر ارزی مسدودشده بانک مرکزی افغانستان که پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست اعمال شده است، در صورتی که مستقیما در نظام صحی افغانستان به مصرف برسد، بدون تردید، تاثیر بسیار مثبتی را برجای خواهد گذاشت.