20 جولای 2023  
 راحله سلطانی  

اوچا: کودکان کار در افغانستان در حال افزایش است

اوچا: کودکان کار در افغانستان در حال افزایش است

سازمان هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) می‌گوید که کودکان کار در افغانستان به طور پیوسته در حال افزایش است.

این سازمان در توئیتی به روز چهارشنبه، ۲۸ سرطان نوشت که زنانی‌که سرپرست خانواده هستند، نزیک به ۳۰ درصد از آنها، حداقل یک کودک‌ شان بیرون از خانه کار می‌کنند.

به گفته‌ی اوچا، در قیاس با خانواده‌هایی که سرپرست مرد دارند، این آمار ۳۵ درصد بیشتر است.

سازمان ملل متحد در روز جهانی کودکان کار نیز اعلام کرد که شمار کودکان کارگر به ۱۶۰ میلیون در جهان رسیده است و مهم‌ترین عوامل افزایش آن، بحران‌های ناشی از جنگ و شیوع کرونا در سال‌های اخیر بوده است.

پیش از این یونیسف نگرانی مشابه را مطرح کرده بود.

این سازمان حمایت کننده کودکان ملل متحمد ماه گذشته در پیامی گفته بود که ارزیابی‌های آنها نشان می‌دهد که از هر پنج کودک در افغانستان، یکی از آنها مشغول کار است و از میان آنها، ۲۲ درصد مشغول کار‌های شاقه اند.

گفته می‌شود که در افغانستان شمار کودکان کار به یک میلیون تن برسد.

حکومت سرپرست اما این رقم را کمتر می‌داند.

بر اساس کنوانیسیون شماره ۱۸۳ سازمان ملل متحد، کودکان باید پیش از تکمیل شدن مکتب شان، نباید کار کنند و کارهای شاقه بر کودکان بر اساس اصول بین‌المللی تا ۱۸ سالگی ممنوع است.