18 ژانویه 2023  
 ستاگیدیا  

تلف شدن نزدیک به 5000 راس مواشی در اثر سرمای شدید در دایکندی

تلف شدن نزدیک به 5000 راس مواشی در اثر سرمای شدید در دایکندی

مسئولان در اداره زراعت، آب‌یاری و مال‌داری دایکندی تایید کرده‌اند که نزدیک به 5000 راس مواشی در مناطق مختف این ولایت، در نتیجه شدت سرما تلف شده است.

محمدعزیز شریفی، مدیر صحت حیوانی این اداره می‌گوید که بر بنیاد آمارهای گردآوری‌شده، مواشی تلف‌شده 4622 راس بز و گوسفند و 440 راس گاو را شامل می‌شود.

شریفی تاکید کرد که ممکن است شمار مواشی تلف‌شده، بیشتر از رقمی باشد که تا کنون تثبیت شده است.

کاهش شدید دمای هوا در پی ورود موج سرما به کشور، مشکلات بسیاری را برای شهروندان به‌خصوص در ولایات سردسیر ایجاد کرده است. کمبود و گرانی مواد سوختی باعث شده است تا در چند روز گذشته، ده‌ها تن در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دهند و هزاران راس مواشی نیز تلف شوند.

این درحالی است که بر بنیاد پیش‌بینی‌ها، ممکن است مناطق زیادی از کشور تا چهار هفته آینده، هم‌چنان تحت تاثیر موج سرمای شدید قرار داشته باشند.