1 فوریه 2021  
 نظیفه حیدری  

جاپان 122 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

جاپان 122 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

سفارت جاپان در کابل اعلام کرده است که این کشور، 122.2 میلیون دالر امریکایی را برای اجرای برنامه‌های انکشافی و بشردوستانه به افغانستان کمک می‌کند. با این کمک، 17 پروژه در این بخش‌ها تطبیق خواهند شد.

در اعلامیه‌ای که امروز دوشنبه (13 دلو/1 فبروری) از سوی سفارت جاپان در کابل انتشار یافته، آمده است که این مقدار پول از بودجه تکمیلی سال 2020 این کشور تامین خواهد شد.

در اعلامیه افزوده شده که وزیر خارجه جاپان در نشست ژنوا در ماه نوامبر سال 2020 وعده کمک مالی تا 180 میلیون دالر به افغانستان در میان سال‌های 2021 تا 2024 را داده بود و کمک جدید گام بزرگی در راستای تحقق آن است.

جاپان از کشورهایی که از سال 2001 بدینسو به افغانستان کمک کرده است. کمک‌های مالی این کشور که در بخش‌های امنیت، توسعه روستایی، زراعت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، فرهنگ و تطبیق پروژه‌های انکشافی و کمک‌های بشردوستانه به مصرف رسیده، به 6.9 میلیاد دالر می‌رسد.