19 آوریل 2023  
 ستاگیدیا  

ایتالیا پنج میلیون یورو به افغانستان کمک کرد

ایتالیا پنج میلیون یورو به افغانستان کمک کرد

دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه (اوچا)، امروز چهارشنبه‌ از کمک پنج میلیون یورویی دولت ایتالیا به صندوق بشردوستانه‌ی سازمان ملل خبر داده است.

اوچا با نشر این خبر در تویترش ضمن ابراز سپاس از کشور ایتالیا گفته است که این حمایت، آن‌ها را قادر می‌سازد تا کمک‌های حیاتی را به آسیب‌پذیرترین افراد در افغانستان برساند.

روز گذشته این دفتر از کمک سه میلیون یورویی اتحادیه اروپا خبر داده بود.

در حال حاضر اوچا می‌گوید که ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

طبق آمار سازمان ملل، حدود شش میلیون نفر در افغانستان با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و یک قدم با قحطی فاصله دارند.

سازمان ملل برای عملیات بشردوستانه در افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر درخواست کرده است.