3 آوریل 2024  
 ستاگیدیا  

در یک‌سال گذشته بیشتر از یک‌صد هزار گردش‌گر از بامیان دیدن کرده‌اند

در یک‌سال گذشته بیشتر از یک‌صد هزار گردش‌گر از بامیان دیدن کرده‌اند

خبرگزاری دولتی باختر، امروز 15 حمل، گزارش داده است که در جریان یک‌سال گذشته، بیشتر از یک‌صد هزار گردش‌گر داخلی و خارجی از جاذبه‌های توریستی بامیان دیدن کرده‌اند.

این خبرگزاری به نقل صفی‌الله راید، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان نوشته است که ازین مجموع، حدود یک‌هزار و پنج‌صد تن ازین گردش‌گران، خارجی و بقیه شهروندان افغانستان بوده‌اند.

به نقل از رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، این اداره برنامه‌های مشخصی را برای جذب گردش‌گران بیشتر در سال پیش رو، روی دست دارد و مصمم است که در سال آینده، امکانات و سهولت‌های بیشتری را فراهم نماید تا زمینه برای رشد صنعت گردش‌گری و جذب بیشتر گردش‌گران داخلی خارجی مهیا گردد. اعمار یک هوتل مجلل با امکانات عالی در بند امیر، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که این ریاست در برنامه دارد. تامین برق مورد نیاز در بند امیر و نیز ساخت و ساز سرک‌های این ساحه توریستی از موارد دیگری است که ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در نظر دارد عملی نماید.

خبرگزاری باختر همچنان افزوده است که بازسازی مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری بامیان شامل شهر ضحاک و شهر غلغله و نیز تامین امنیت سراسری درین ولایت، دست‌آوردهایی است که ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان داشته است.

بامیان از ولایت‌هایی است که جاذبه‌های توریستی، تاریخی و طبیعی بسیاری در آن قرار دارد و سالانه هزاران تن از توریستان داخلی و خارجی برای بازدید به این ولایت سفر می‌کنند.