10 ژانویه 2024  
 ستاگیدیا  

والی بامیان: “دشمنان در پی به انحراف کشانیدن جوامع اسلامی هستند.”

والی بامیان: “دشمنان در پی به انحراف کشانیدن جوامع اسلامی هستند.”

مولوی عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان، به مسئولین ریاست امر به معروف و نهی از منکر درین ولایت دستور داده است تا در هماهنگی با علمای دینی، مردم را در حوزه رعایت حجاب و تطبیق احکام دینی ارشاد نمایند.

در گزارشی که دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان از دیدار والی بامیان با رئیس و اعضای ریاست امر به معروف و نهی از منکر این ولایت به نشر رسانیده، به نقل از او آورده است: “دشمنان دین و نظام با ایجاد تعصبات قومی، مذهبی و لسانی در بین مسلمانان، سعی می‌کنند در جهت برآورده ساختناهداف و مقاصد شوم شان که همانا بی‌حجابی و تطبیق فرهنگ‌های غلط و ناپسند در جامعه است، عمل نمایند تا جوامع اسلامی را به سمت‌وسوی غلط و انحراف بکشانند.”

بر اساس این گزارش، والی بامیان از مسئولین و محسبین ریاست امر به معروف و نهی از منکر بامیان خواسته است تا به وظیفه ایمانی و وجدانی خود عمل کرده و مردم را از طریق منابر و مساجد از احکام و دستورات الهی آگاه بسازند.

این در حالیست که در روزهای اخیر موجی از بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی، از نقاط مختلف شهر کابل  به راه افتاده است و گزارش‌هایی از بازداشت زنان و دختران در جاغوری و دایکندی نیز به نشر رسیده است.