14 می 2023  
 راحله سلطانی  

هشتاد میلیون در چهار روز؛ بسته نقدی کمکی ۴۰میلیون دالری به افغانستان رسید

هشتاد میلیون در چهار روز؛ بسته نقدی کمکی ۴۰میلیون دالری به افغانستان رسید

بانک مرکزی اعلام کرده که یک بسته نقدی دیگر چهل میلیون دالری از کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل به افغانستان رسیده است.

این بانک در خبرنامه‌ای امروز، 24 ثور گفته است که این مقدار پول به یکی از بانک‌های تجارتی در کابل سپرده شده است.

بانک مرکزی گفته که «رهبری این بانک معتقد است که ارائه کمک‌های بشردوستانه از طریق سکتور بانکی باعث ایجاد شفافیت و تسهیل در رساندن کمک‌ها به مردم می شود.»

برای اولین بار پس از دو ماه، چهار روز قبل یک بسته‌ی چهل میلیون دالری از این کمک‌ها به افغانستان رسید.

بر اساس آمارها، از آغاز روند انتقال کمک‌های نقدی تاکنون این مقدار به بیش از دو ملیارد و 200میلیون دلار رسیده است.

انتظار می رود سازمان ملل این کمک‌ها را برای رسیدگی به وضعیت بحرانی اجتماعی، صحی و اقتصادی مردم افغانستان بکار ببرد.

یوناما می گوید که مقام‌های حاکم دسترسی به این کمک‌ها ندارند.

با این حال، سازمان هماهنک کننده‌ای کمک‌های سازمان ملل یا اوچا می‌گوید که کمک‌های بشردوستانه آخرین راه نجات مردم افغانستان از گرسنگی است.

اوچا برای عملیات بشردوستانه در افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر درخواست کرده است.

به‌گفته‌ی این دفتر، ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

طبق آمار سازمان ملل متحد، حدود شش میلیون نفر در افغانستان با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و یک قدم با قحطی فاصله دارند.