29 آوریل 2023  
 ستاگیدیا  

ده‌ها تن در یک رقابت کُشتی محلی در بامیان اشتراک کردند

ده‌ها تن در یک رقابت کُشتی محلی در بامیان اشتراک کردند

آمریت تربیت بدنی و ورزش بامیان میان ده‌ها ورزشکار رقابت‌های کشتی را راه اندازی کرد.

این رقابت‌ها روز جمعه، هشتم ثور در مرکز بامیان برگزار شده است.

بر اساس خبرنامه آمریت تربیت بدنی بامیان بیشتر از چهل جوان و کهنسال در این رقابت اشتراک کرده‌ و در پایان ده ورزشکار برتر تقدیر شده‌اند.

به باور آمریت تربیت بدنی بامیان، کُشتی از ورزش‌های عنعنوی افغانستان است و در سال‌های اخیر هواداران زیادی داشته است.

این آمریت هدف از برگزاری این رقابت‌ها را رشد و احیای «ورزش‌های ملی» در بامیان بیان کرده است.