27 دسامبر 2022  
 ستاگیدیا  

نماینده افغانستان در سازمان ملل از اظهارات معاون سیاسی این سازمان در این کشور انتقاد کرد

نماینده افغانستان در سازمان ملل از اظهارات معاون سیاسی این سازمان در این کشور انتقاد کرد

سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از اظهارات اخیر مارکوس پوتزل، معاون سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) در این کشور ابراز تاسف کرده و آن را دیدگاه شخصی وی دانسته است. آقای پوتزل اخیرا از کشورهای غربی خواسته است تا سفارت های خود در افغانستان را برای آنچه او نظارت بهتر بر اوضاع این کشور می داند، بازگشایی کنند.

نصیر احمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، این سخنان آقای پوتزل را نگران کننده خوانده است. فایق در رشته تویتی تاکید کرده که این گونه ابراز نظرها، دیدگاه سازمان ملل در مورد افغانستان نیست.

این اظهارات آقای پوتزل در حالی صورت گرفته که با گذشته بیش از یک سال از سقوط نظام در افغانستان، تا کنون هیچ کشوری حکومت سرپرست این کشور را به رسمت نشناخته است؛ حکومتی که همه روزه محدودیت های بیشتری بر زندگی شهروندان به خصوص زنان و دختران وضع می کند و در تازه ترین تصمیم، حکم به انسداد دروازه های دانشگاه ها، مکاتب و همه مراکز آموزشی به روی دختران داده است.

آگاهان این تصمیم حکومت سرپرست را که با واکنش ها و محکومیت های گسترده در سطح بین المللی مواجه شده است، باعث تضعیف جایگاه افغانستان در مجامع بین المللی می دانند و خواستار اعمال تحریم های بیشتری بر علیه گروه حاکم شده اند.