21 می 2024  
 ستاگیدیا  

بانک مرکزی افغانستان: “تحریم‌ها باعث کاهش توان خرید شهروندان شده است”

بانک مرکزی افغانستان: “تحریم‌ها باعث کاهش توان خرید شهروندان شده است”

بانک مرکزی افغانستان گفته است که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی جهان بر سکتور بانکی افغانستان، تاثیرات منفی و مخربی روی ثبات مالی کشور داشته است.

بر اساس خبرنامه‌ای که در صفحه اکس این اداره به نشر رسیده است، هدایت‌الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با روزمیزی دیکارلو معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، موضوع تحریم‌های مالی کشورها بر افغانستان را مطرح کرده و افزوده است که تحریم‌های وضع‌شده از سوی جهان بر سکتور بانکی افغانستان، منجر به کاهش توان خرید شهروندان گردیده و در کنار آن، دست‌رسی بانک‌های افغانستان به سیستم‌های مالی و بانکی بین‌المللی را با محدودیت روبرو کرده است.

خبرنامه در بخش دیگری آورده است که با وجود آنکه این اداره توانسته است در شرایط دشوار کنونی، مشکلات نقدینگی در سکتور بانکی را به نحوی حل کرده و به پیشرفت‌هایی نیز دست یابد، اما تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است تا مبادلات بین‌المللی افغانستان، برخلاف قوانین و پالیسی‌های بانک مرکزی افغانستان، از طریق کانال‌های غیر رسمی صورت گیرد.

سرپرست بانک مرکزی در آخر از جامعه جهانی خواسته است تا در انکشاف و توسعه سیستم مالی و بانکی با افغانستان همکاری نموده و تحریم‌های اعمال‌شده بر سکتور بانکی افغانستان را ملغا نمایند. او لغو این تحریم‌ها را حق بشری و خواست تمام شهروندان افغانستان دانست.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز درین دیدار، از تعهد آن اداره مبنی بر تداوم همکاری با افغانستان خبر داده و گفته است که سکتور بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی به عهده دارد و بر نیاز به کار مشترک در جهت استفاده از تجارب کشورهای جهان در حوزه توسعه تقویت خصوصی، توسعه خدمات مالی، اعطای قرضه‌های کوچک و تامین مالی اسلامی تاکید کرده است.

گفتنی است که میلیاردها دالر از ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های خارجی مسدود گردیده و بخشی از آن با تصویب حکومت ایالات متحده آمریکا به صندوق امانی افغانستان انتقال یافته و قرار است در موارد بشردوستانه به‌مصرف برسد.