18 ژوئن 2023  
 ذبیح‌الله حیدری  

آمریت ورزشی بامیان در نُه باشگاه ورزشی را بست

آمریت ورزشی بامیان در نُه باشگاه ورزشی را بست

آمریت تربیت بدنی و ورزش بامیان روز گذشته دروازه نه باشگاه ورزشی را در شهر بامیان بست.

ضیاالدین بیگزاد، آمر این اداره قبل ازظهر امروز، 28 جوزا به ستاگیدیا گفت که این باشگاه‌ها به دلیل نداشتن جواز کاری مهر ولاک شده است.

بیگزاد گفت: «پنج باشگاه ورزشی وعده داده است که جواز کاری می‌گیرند. آنها دوباره باز شده است. اما چهار باشگاه ورزشی دیگر هنوز بسته است.»

او افزود که این باشگاه‌ها بدون هماهنگی آمریت ورزشی بامیان فعالیت داشت و در این اداره ثبت نبوده است.

طبق معلومات آمریت تربیت بدنی و ورزش بامیان در حال حاضر 72 باشگاه در بخش‌های رزمی و ورزش‌های عنعنوی ثبت این اداره است.