9 ژوئن 2024  
 ستاگیدیا  

ورزش‌کاران پرورش اندام و فتنس افغانستان در جایگاه سوم جنوب آسیا ایستادند

ورزش‌کاران پرورش اندام و فتنس افغانستان در جایگاه سوم جنوب آسیا ایستادند

تیم ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان با حضور در چهاردهمین دور رقابت‌های جنوب آسیا که با حضور هشت کشور در شهر ماله کشور مالدیو در حال برگزاریست، با درخشش در برابر رقبا، یازده مدال رنگارنگ را کسب کرده و به مقام سوم تیمی دست یافت.

درین مسابقات، ورزش‌کاران تیم ملی پرورش اندام و فتنس کشور، سه مدال طلا، پنج مدال نقره و سه مدال برنز را از آن خود کردند.

مسلم‌شاه فقیری ورزش‌کار شایسته افغانستان در وزن مثبت هفتاد و پنج کیلوگرام پرورش اندام مدال طلا و در وزن هشتاد و پنج کیلوگرام پرورش اندام، مدال نقره مسابقات را به گردن آویخت. دو مدال طلای دیگر این مسابقات توسط نایب مبارز در وزن هشتاد کیلوگرام پرورش اندام و نصیب‎‌الله عظیمی در دسته سپورت فزیک فد 175 سانتی متر به‌دست آمد.

مدال‌های نقره کاروان ورزشی افغانستان را فرامرز اکرم‌زاده در وزن هفتاد کیلوگرام بخش پرورش اندام، ستار حسینی در دسته سپورت فزیک قد مثبت 180 سانتی متر، مهدی اسلمی در دسته سپورت فزیک قد 180 سانتی متر و وحیدالله صدیقی در دسته سپورت فزیک قد 170 سانتی کسب کردند و مقام دوم انفرادی را از آن خود کردند.

مدال‌های برنز این رقابت‌ها نیز به شاهد سهیم در دسته اتلتیک فزیک قد 160 سانتی متر، محمد میرویس سخی در وزن هفتاد کیلوگرام پرورش اندام و صفی‌الله غفاری در وزن مثبت 90 کیلوگرام پرورش اندام رسیدند.

در مجموع رقابت‌های تیمی، ورزش‌کاران افغانستان پس از هند و مالدیو، جایگاه سوم مسابقات را به خود اختصاص دادند.

رقابت‌های پرورش اندام و فتنس جنوب آسیا از ششم جون در کشور مالدیو آغاز گردیده است و قرار است در دهم جون به پایان برسد.