6 آوریل 2024  
 ستاگیدیا  

عبدالطیف نظری: “اماکن و خیابان‌هایی که بنام کاتب استند، بنام او حفظ شوند”

عبدالطیف نظری: “اماکن و خیابان‌هایی که بنام کاتب استند، بنام او حفظ شوند”

دکتور عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، در واکنش به تغییر نام جاده فیض محمد کاتب، گفته است که علامه فیض محمد کاتب هزاره یکی از مورخان صاحب نام کشور و چهره برجسته ملی به‌شمار می‌رود.

او تاکید کرده است که که شایسته است اماکن و خیابان‌هایی که به نام او مسما می‌باشند، کماکان حفظ شوند، حتی توسعه یابند و از این شخصیت برازنده ملی مانند سایر مفاخر کشور هرساله تجلیل به عمل آید.

او در ادامه افزوده است: “چهره‌هایی همانند کاتب، نماد اتحاد ملی و یادآور تاریخ تحولات سیاسی معاصر کشور است.”

گفتنی است اخیرا سندی رسانه‌ای گردید که نشان می‌دهد براساس فیصله یک کمیسیون اداری دولتی که مبتنی بر پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکم ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست تشکیل شده است، جاده دارالامان الی پل سوخته در غرب شهر کابل، به دلیل داشتن قدامت تاریخی 500 ساله به نام جاده چهارقلعه چهاردهی و رسمیت نداشتن جاده بنام فیض محمد کاتب در اسناد حکومتی، به جاده چهارقلعه چهاردهی نام‌گذاری شده است.

درین فیصله‌نامه که امضای رئیس‌الوزرا، معاون اداری ریاست‌الوزرا، وزیر مالیه، وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر تحصیلات عالی، وزیر کار و امور اجتماعی، رئیس عمومی دفتر رئیس‌الوزرا، رئیس عمومی اداره امور، رئیس عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام و نماینده اکادمی علوم را نیز در خود دارد، به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده شده است تا بعد از تایید نظر کمیسیون، طبق نظر هیئت موظف اجراات نماید.

گفتنی است، جاده پل سوخته الی دارالامان در غرب کابل، به تاریخ 14 دلو سال 1392، از سوی شورای وزیران دولت وقت، به نام فیض محمد کاتب هزاره نام‌گذاری گردیده بود.