تیتر نخست, گزارش روز

دانشجویان دانشگاه بامیان؛ نسل سرگردان و غرق در مشکلات بی‌پایان

توسط - دانشجویان دانشگاه بامیان؛ نسل سرگردان و غرق در مشکلات بی‌پایان

کمتر از یک هفته دیگر به ازسرگیری دروس دانشگاه‌ها در تداوم سمستر بهاری سال تحصیلی جاری باقی مانده و دانشجویان دانشگاه بامیان از سراسر کشور به این ولایت می آیند تا درس های‌شان را در سمستر بهاری این سال ادامه دهند. این دانشجویان اما درس‌های خود را با تفاوت بسیار نسبت به دانشجویان مناطق دیگر کشور آغاز می کنند. قرار است...