تحلیل و دیدگاه, حقوق بشر, سیاست

انتخابات ریاست جمهوری ایران و مانور کاندیدان روی مهاجرین افغانستانی

توسط - انتخابات ریاست جمهوری ایران و مانور کاندیدان روی مهاجرین افغانستانی

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران که پس از کشته‌شدن رئیس جمهور پیشین آن کشور برگزار گردید، بار دیگر موضوع حضور مهاجرین افغانستانی یا به قول ایرانی‌ها "اتباع بیگانه" را در محافل سیاسی و اجتماعی آن کشور مطرح و برجسته ساخت.

همواره حلقاتی در داخل ایران در تلاش بوده‌اند تا موضوع حضور مهاجرین افغانستانی در آن کشور را به عنوان...