تیتر نخست, فرهنگ و هنر, گزارش روز, گزارش‌ها

عسکری و هنرکده‌ی عسکری در بامیان

توسط - عسکری و هنرکده‌ی عسکری در بامیان

این گزارش در مورد عسکری و هنرکده‌ی عسکری است که در شهر بامیان هنوز نفس می‌کشد. هنرکده‌ی عسکری در نزدیک به دو دهه سفر با هنر، هنرجویان و هنردوستان گاهی رونق داشته و گاهی هم بی‌رونق بوده است.

امیر عسکری پنجاه ودو سال قبل در روستای «سیاه خاربلاق» از مربوطات دره فولادی در مرکز بامیان بدنیا آمده است. عسکری 16ساله...