تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

نقش معارف در رشد و تقویت گفتمان انتقادی در راستای دست‌یابی به توسعه (5)

توسط - نقش معارف در رشد و تقویت گفتمان انتقادی در راستای دست‌یابی به توسعه (5)

آن‌چه مهم است، تاثیر مثبت تعلیم و تربیت انتقادی در روند توسعه سیاسی و جامعه‌پذیری سیاسی می‌باشد، پیوند بین نظام آموزشی و نظام سیاسی امری نیست که جدیداً مورد توجه قرار گرفته باشد. به عنوان مثال، افلاطون و ارسطو در مورد تاثیر متقابل این دو نهاد اجتماعی مباحث مفصلی را مطرح نموده‌اند. در واقع، فیلسوفان و عالمان اجتماعی بر این نظر...