تیتر نخست, جامعه, روایت و یادداشت

چگونه در مواجهه با مشکلات آرامش خود را حفظ کنیم؟

توسط - چگونه در مواجهه با مشکلات آرامش خود را حفظ کنیم؟

یکی از دلهره‌آورترین لحظات زندگیِ بیشتر ما، زمانی بوده‌ که متوجه شدیم اشتباه وحشتناکی انجام داده‌ایم. شاید، اشتباهی تایپی بوده که نتایج یک گزارش مالی را کاملا تغییر داده و یا شاید فراموش کرده‌ایم برای ملاقات مهم روز بعد در مکان مقرر جا رزرو کنیم. برای هر کسی، جزئیات ماجرا متفاوت بوده ولی در نقطه‌ای از زندگی همه‌ی ما در معرض...