تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز

افغانستان و برداشت ناقص از مفهوم امنیت

توسط - افغانستان و برداشت ناقص از مفهوم امنیت

امنیت مفهومی است که برای همگان دارای اهمیت است؛ یعنی همه دولت‌ها به‌عنوان اولویت نخست به‌گونه‌ی جدی به‌آن می‌پردازند و هزینه‌ی سنگینی را صرف به‌دست‌آوردن و تحکیم آن می‌کنند. با وجود نظریه‌پردازی‌ها و تلاش‌های علمی و عملی در راستای استقرار امنیت، اما جهان هنوز قادر نشده است آن را تبدیل به امری «برای همه» نماید تا هر فردی در هر گوشه‌ی...