تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز

رشد رسانه‌ها و حرکت‌های مدنی در بامیان، دست‌آورد دیگران نیست

توسط - رشد رسانه‌ها و حرکت‌های مدنی در بامیان، دست‌آورد دیگران نیست

بدون شک رسانه‌ها، فعالان و نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری در بامیان، در طول سالیان اخیر و در پرتو حکومت به‌ظاهر دموکراتیک و مردم‌سالار حاکم، رشد برجسته و غیرقابل کتمانی را داشته‌اند. آنچه اهمیت این امر را بیشتر می‌سازد این است که این حرکت‌ها و فعالیت‌ها رو به جلو بوده و روند مثبت حرکت‌ها و فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای در...