تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, زنان

در دفاع از حقوق انسانی زنان-بخش سوم و پایانی

توسط - در دفاع از حقوق انسانی زنان-بخش سوم و پایانی

مشارکت سیاسی زنان قبل از 11 سپتامبر (در دوران طالبان)

افغانستان از جمله کشورهایی است که می‌توان گفت تجربه‌ی اندکی در زمینه‌ی دموکراسی و وجود نهادهای دموکراتیک دارد. از آن‌جایی که دالتون اظهار می‌دارد که در سال 2001 و پیش از سقوط رژیم طالبان شایستگی هر کشوری در جهان برای گذار به دموکراسی بیش از افغانستان به‌نظر می‌رسید. بیشتر...