زنان, مصاحبه

فقر، اعتیاد و رسوم نادرست؛ عوامل اصلی خشونت علیه زنان در بامیان

توسط - فقر، اعتیاد و رسوم نادرست؛ عوامل اصلی خشونت علیه زنان در بامیان

خشونت علیه زنان در بامیان هرچند آمار بسیار پایینی در تناسب با سایر مناطق کشور دارد، اما ادارات دولتی حامی زنان و نهادهای حقوق بشری در این ولایت، همه­‌ساله شکایت­‌های بیشتری از زنان قربانی خشونت دریافت می­‌کنند. این بدین­‌معناست که میزان خشونت­‌ها در برابر زنان، طی چند سال گذشته در بامیان رو به افزایش نهاده است.

با این حال، پرسش...