تیتر نخست, سیاست

بررسی ساختاری مسائل جهان سوم – بخش سوم و پایانی

توسط - بررسی ساختاری مسائل جهان سوم – بخش سوم و پایانی

مشکلات ساختاری جهان سوم

مشکلات ساختاری سیاسی

مشکلات سیاسی را در چهار قسمت منافع ملی، جوامعه طبقه‌بندی‌شده، تحزب و اصل پاسخ‌گویی، تجزیه و تحلیل می‌کنیم:

1- منافع ملی: یکی از مشکلات عمده در کل جهان سوم (به نسبت‌های مختلف)، روشن نبودن اهداف و منافع کلان جامعه است. تا زمانی که سیر حرکت عمومی یک جامعه، به طور...