تیتر نخست, سخن روز, سیاست

تنها تعامل با جهان، امکان بقا را فراهم می­‌کند!

توسط - تنها تعامل با جهان، امکان بقا را فراهم می­‌کند!

افغانستان هم‌اکنون شاید به‌عنوان تنها کشوری در جهان مطرح است که به‌طور رسمی در انزوای سیاسی قرار گرفته و نتوانسته است موقعیت و جای‌گاهی در جامعه بین‌الملل برای خود دست‌و‌پا کند. پس از گذشت دو سال از تغییر نظام سیاسی، یعنی سقوط و افول جمهوریت و روی‌کار‌آمدن حکومت سرپرست کنونی، تا اکنون هیچ تغییری در سیاست و موضع‌گیری جهان نسبت به...