تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, جامعه, سخن روز, سیاست

فساد اداری و پیامدهای آن بر امنیت و توسعه در کشور

توسط - فساد اداری و پیامدهای آن بر امنیت و توسعه در کشور

فساد اداری به عنوان یک پدیده زشت و ویران‌گر، همواره در نظام اداری افغانستان وجود داشته و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر روند حکومت‌داری و شهروندان وارد کرده است. این پدیده قبیح و مخرب تا جایی در لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده است که تبدیل به بخشی از فرهنگ اجتماعی گردیده و در حال حاضر به عنوان یک امر گریزناپذیر و غیرقابل...