تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز

تفاهم ملی و عبور از سیاست حذف؛ لازمه تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان

توسط - تفاهم ملی و عبور از سیاست حذف؛ لازمه تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان

خواست‌ها و توقعات ملی و بین‌المللی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان همواره مطرح بوده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که تعریف‌ها و برداشت‌ها ازین مفهوم، گاهی بسیار متفاوت است و آن‌چه طرف‌های مدعی این نوع حکومت در نظر دارند، با یک‌دیگر کاملا ناسازگار و غیرقابل جمع می‌باشد.

در حالی که سازمان ملل متحد، جامعه بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ جهانی، کشورهای منطقه...