تیتر نخست, گزارش روز, ورزش

قربانی جنگ‌های داخلی؛ قهرمانی که با یک پا می‌دود و شنا می‌کند

توسط - قربانی جنگ‌های داخلی؛ قهرمانی که با یک پا می‌دود و شنا می‌کند

در کناره‌ی بند، روی یک ‌پا ایستاده است و عصایی که در هر دو دست خود دارد، به زمین تکیه داده است. از پشت‌ سر که ببینی، سه پا دیده می‌شود. نگاهی به دور و برش می‌اندازد و سپس «قلاج» می‌کند و خود را داخل آب می‌اندازد. پیش می‌رود و در میان آب لاجوردی «بند هیبت» دست‌و‌پا می‌زند، گاهی سر خود...