افغانستان, تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سایر بخش‌ها

کشتار و ناامنی؛ عامل تضعیف امنیت روانی جامعه

توسط - کشتار و ناامنی؛ عامل تضعیف امنیت روانی جامعه

اوج‌گیری دوباره کشتار جمعی هزاره‌ها در افغانستان، به خصوص در غرب کابل، در کنار آن که تلفات جانی و خسارات مالی را به همراه دارد، امنیت روانی جامعه را نیز به شدت آسیب زده است.

وقوع هر رویداد تروریستی بسته به میزان قربانیانی که از خود به جا می‌گذارد، شعاع تخریبی متناسب با آن را در روان جامعه در بر...