افغانستان, تیتر نخست, خبرها

توصیه سازمان بهداشت جهانی: از هر فرصتی برای واکسین کردن کودکان استفاده کنید

توسط - توصیه سازمان بهداشت جهانی: از هر فرصتی برای واکسین کردن کودکان استفاده کنید

سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند که کودکان باید واکسین پولیو دریافت کنند.

این سازمان امروز، 11 ثور در تویتی گفته است که دو قطره واکسین پولیو می‌تواند از گسترش این مرض جلوگیری کند.

WHO به مردم توصیه کرده است که «لطفا از هر فرصتی برای واکیسن کردن اطفال زیر سن پنج سال استفاده کنید»

واکسین پولیو برای...