افغانستان, تیتر نخست, خبرها

مکاتب در ولایت‌های سردسیر از امروز تا 12 سرطان رخصت شد

توسط - مکاتب در ولایت‌های سردسیر از امروز تا 12 سرطان رخصت شد

وزارت معارف اعلام کرده که از امروز سه‌شنبه الی دوازده ماه سرطان مکتب‌های دولتی و خصوصی در ولایت‌های سردسیر رخصت است.

این وزارت با نشر مکتوبی گفته که این تصمیم با توجه به حلول عید سعید قربان و گرم شدن هوا مکاتب ولایت‌های سردسیر گرفته شده است.

بر اساس این مکتوب، به دنبال آن امتحان چهارونیم ماهه مکاتب ولایت‌های...