تیتر نخست, خبرها, مناطق مرکزی

در یک حادثه ترافیکی در شهر نیلی هفت تن مجروح شدند

توسط - در یک حادثه ترافیکی در شهر نیلی هفت تن مجروح شدند

شاهدین عینی در نیلی مرکز دایکندی به ستاگیدیا می گویند که هفت تن در یک حادثه ترافیکی در این شهر مجروح شدند.

یک شاهد عینی گفت که این حادثه بعدازظهر امروز، 26 سرطان در روستای «خوالگ» از مربوطات شهر نیلی هنگامی رخ داده که دو موتور سایکل در سرک پخته با هم برخورده کرده و به دنبال آن دو موتور...