تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, جامعه

دوستی‌های کاذب؛ نگاهی به عوامل گسست روابط اجتماعی

توسط - دوستی‌های کاذب؛ نگاهی به عوامل گسست روابط اجتماعی

سیر زندگی و سلیقه روزگار، انسان‌ها را با فراز و نشیب‌های بسیاری آشنا می‌سازد. در سفر دور و دراز زندگی، انسان‌ها بسته به شرایطی که در آن قرار می‌گیرند، متناسب با جایگاهی که به‌دست می‌آورند و در مطابقت با پایگاه اجتماعی که کسب می‌کنند، واکنش‌ها و برخوردهای متفاوتی را از سوی اطرافیان، دوستان و سایر انسان‌هایی که با آنان در تعامل...