حقوق بشر, گزارش تحقیقی

اهمیت و چالش‌های کنوانسیون‌های جنوا پس از 70 سال

توسط - اهمیت و چالش‌های کنوانسیون‌های جنوا پس از 70 سال

محوریت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مخاصمات اعم از بین‌المللی و غیر بین‌المللی است و ستون‌فقرات آن کنوانسیون‌های چهارگانه جنوا و پروتکل‌های الحاقی آن است. این اسناد هر روز مهم‌تر شده و در هدف خود یعنی کاهش الام بشری نیز با کمی تساهل، موفق بوده است و بدین منظور هم نیاز به نشان دادن بی‌طرفی خود برای طرفین مخاصمه است و هم پناه‌گاه...