تیتر نخست, جامعه, روایت و یادداشت

چطور بر استرس مصاحبه شغلی غلبه کنیم؟

توسط - چطور بر استرس مصاحبه شغلی غلبه کنیم؟

نیلوفر قطب‌الدینی

شرایـطی را در نظــر بگیرید که کف دست‌تان عــرق کــرده، صـدای‌تان می‌لرزد، صـورت‌تان سرخ و دهان‌تان خشک شده است. شاید هم با سرعت در حال صحبت کردن هستید و مدام پاهای‌تان را تکان می‌دهید. به همه‌ی این مـوارد تپـشِ قلبِ شدید و دل‌درد را هـم اضـافه کـنید. با عــلایــم و رفتـارهای گـفته شـده شـما یک فرد مضطرب هـستید. سـؤال این‌جـاست:...