تیتر نخست, سیاست

جوانان و خواست‌های آنان در پروسه صلح باید جدی گرفته شوند

توسط - جوانان و خواست‌های آنان در پروسه صلح باید جدی گرفته شوند

محمدامان حیدری

صلح پایدار زمانی در افغانستان تامین خواهد شد که جوانان  در روند صلح سهیم باشند. با وجودی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطع‌نامه‌ شماره ۲۲۵۰ تاکید بر نقش جوانان در پروسه صلح و حل منازعات کرده، اما روند اشتراک جوانان در پروسه صلح افغانستان بسیار کم‌‌رنگ است. قشر جوان با شور، شوق و علاقمندی فراوان...