تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

(1)پست‌مدرنیزم

توسط - (1)پست‌مدرنیزم

قسمت نخست:

پُست در لغت به معنای ”پسا“ است و بنایر این ترجمه‌ی پست‌مدرنیزم می‌شود ”پسامدرنیزم“، ولی چنین ترجمه‌ای ما را شدیدا به انحراف خواهد کشاند. برای همان، در این نوشتار به واژه پست‌مدرنیزم اتکا کرده‌ایم. در مورد آغاز پست‌‌مدرنیزم اختلاف فراوان است و بعضی‌ها حتا آن را به دوره روشن‌گری نیز رسانده‌اند. پست‌مدرنیزم تقریبا در تمام رشته‌ها دخیل شده...