تیتر نخست, سیاست

بررسی نظام فدرالی و رابطه آن با هویت‌یابی قومی در اندیشه شهید مزاری–بخش دوم

توسط - بررسی نظام فدرالی و رابطه آن با هویت‌یابی قومی در اندیشه شهید مزاری–بخش دوم

سلیمان احمدی 3- فدرالیسم و چرایی طرح آن در اندیشه شهید مزاری شهید مزاری از پیشگامان عرصه فدرالیسم بوده است و درین راستا با تهیه پیش‌نویس یک طرح علمی که توسط یک تیم متخصص تهیه شده بود، گام مهمی را برای عملی‌سازی نظام فدرال در افغانستان برداشته بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۷۱ پیش‌نویسی را برای تصویب قانون اساسی افغانستان پیشنهاد...