افغانستان, تیتر نخست, خبرها

تعویق دوباره تصمیم‌گیری در مورد کرسی افغانستان در سازمان ملل

توسط - تعویق دوباره تصمیم‌گیری در مورد کرسی افغانستان در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز گذشته پیشنهاد کمیته اعتباردهی این سازمان در خصوص تعویق تصمیم‌گیری در مورد کرسی افغانستان و بررسی اعتبارنامه نماینده این کشور را تایید کرده است.

این کمیته در گزارش خود آورده است که پیش از این نامه‌های جداگانه‌ای را در تاریخ‌های 25 آگست و 17 سپتامبر سال جاری میلادی به ترتیب از سوی سرپرست نمایندگی...