افغانستان, تیتر نخست, خبرها, سایر بخش‌ها

مرکز خبرنگاران افغانستان: “حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران به شکل گسترده‌ای نقض شده است”

توسط - مرکز خبرنگاران افغانستان: “حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران به شکل گسترده‌ای نقض شده است”

مرکز خبرنگاران افغانستان، به مناسبت روز ملی خبرنگار، با نشر گزارش سالانه خویش در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در سال 1402 هجری خورشیدی، از وضعیت رو به‌وخامت خبرنگاران و رسانه‌ها درین سال خبر داده است.

این نهاد در گزارش نشرشده خویش آورده است که رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 1402 محدودیت‌های شدیدی را در میزان آزادی و برخورداری از...