تیتر نخست, حقوق بشر, خبرها, زنان

ادامه اعتراضات زنان در کشور؛ «طالبان به حقوق زنان احترام بگذارند»

توسط - ادامه اعتراضات زنان در کشور؛ «طالبان به حقوق زنان احترام بگذارند»

شماری از زنان فعال در عرصه‌های مختلف در کشور، با راه‌اندازی یک گردهمایی اعتراضی در کابل از طالبان خواستند تا زمینه حضور و مشارکت زنان در ساختار کابینه دولت جدید را فراهم سازد. آنان با حمل و سردادن شعارهای «تحصیل، کار، آزادی- پیش به‌سوی آبادی»، «ما همه باهم هستیم، ظلم و ستم شکستیم» و «حقوق زنان با مردان برابر است»، تاکید...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش ششم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش ششم

به قدرت رسیدن طالبان

حضور طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، باعث شد که دامن تمامی فعالیت‌ها و تشکل‌های زنان در افغانستان به‌طور رسمی برچیده شود و تمامی فعالیت‌های زنان در هر عرصه‌ای، به‌کلی متوقف گردد. در این دوران، طالبان مکاتب دخترانه را مسدود ساختند، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از حضور زنان در جامعه وضع کردند و...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان- بخش پنجم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان- بخش پنجم

در دوره امان‌الله‌خان، آزادی‌های بیشتری به زنان در انتخاب نحوه لباس پوشیدن داده شد و همچنان به تشکل‌ها و جنبش‌های زنان آزادی و اجازه فعالیت داده شد. در این زمان سن ازدواج، حد اقل (سن ۱۶ سالگی) تعیین شد و همچنان چند همسری برای مردان منع شد. این دوران یکی از بهترین عصرهای طلائی در تاریخ افغانستان به شمار می‌رود. در...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش چهارم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش چهارم

حبیب‌الله محمدی مشارکت سیاسی زنان در جوامع در حال گذار به دموکراسی چنانچه به اصطلاحاتی نظیر جوامع در حال گذار، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر این اسامی با ویژگی‌های متمایزکننده‌ی‌شان از دیگر جوامع باور داشته باشیم، افغانستان بدون شک کشوری است که در میان این‌گونه جوامع قرار می‌گیرد. اصطلاح در حال گذار خود محل بحث‌های فراوان به ویژه در میان پژوهشگران...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش دوم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش دوم

حبیب‌الله محمدی

افغانستان و تمرکز ساختاری نظام سیاسی

نظام سیاسی افغانستان علاوه بر بساطت، از تمرکز شدید در عرصه سیاست و اداره برخوردار است. ساختار متمرکز سیاسی و برپایی حکومت مطلقه به دوران زمامداری عبدالرحمن برمی‌گردد. با توجه به جنایات و قتل‌عام‌های که عبدالرحمن مرتکب شد ولی انگیزه اصلی وی از ایجاد ساختار متمرکز قدرت، بازگرداندن نظم و امنیت و برقراری...