تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, حقوق بشر

انگار هزاره‌ها برای همیشه “خون” بدهکارند

توسط - انگار هزاره‌ها برای همیشه “خون” بدهکارند

سفر و سفره زندگی میلیون‌ها شهروند هزاره در افغانستان، همواره "خونین" بوده است. آنان هرگامی را که در سفر تاریخی زندگی برداشته‌اند، روی "خون" خود شان بوده و هر لقمه‌ای را که از سر سفره برداشته‌اند، آغشته به "خون" یک عزیز بوده است. هزاره‌ها هر روز از زندگی شان را با "خون" آغاز می‌کنند و با "خون" به بستر خواب می‌روند....